Våra stadgar

Här hittar du våra stadgar och kanske viktigast, våra förhållningsregler. Vi ser gärna att dessa följs.

Klubbens stadgar som gäller för alla medlemmar

Ordningsregler som gäller på våra områden

Regler för bevakning på området

Regler som gäller ute vid vår klubbstuga i Åsunda