Kontakta oss

Styrelsen

Ordförande
Peter Magnusson
tel. 070-6061384
Vice ordförande/marinaansvarig
Lars Myrèn
tel. 070-3950155
eller 0722000362
Styrelseledamot/Kassör
Stefan Magnusson
tel. 070-5691325
Styrelseledamot/Depåansvarig (material, vatten och dylikt)
Leif Nesset
tel. 0555-10505(hem)
eller 0703610974(mobil)
Styrelseledamot/Sekreterare
Leif Haraldsson
tel. 076-1071846
Styrelseledamot/Bryggfogde o Medlemmar
Peter Nilsson
tel. 070-3389171
eller peterinasa@hotmail.com
Styrelseledamot/vice sekreterare säkerhets ansv.
Mariann Nybakk
tel. 070-5562109
Suppleant/kran o mekansvarig
Rolf Olsson
tel. 070-2176176
Suppleant/ BAS fakturor o medlemsreg.
Anders Knöös
tel. 073-0202061
Suppleant/ BAS fakturor o medlemsreg.
Mattias Hallgren
tel. 070-5659067
Klubbstuga
Rolf Olsson
tel. 070-2176176
Klubbstuga
Roland Malmgren
tel. 072-0729757

Övriga aktiviteter

Under följer de personer som är ansvariga för diverse områden som rör klubbens övriga aktiviteter
Seglingskommité
Kjell Stensson
tel. 0533-16542
Seglingskommité
Niklas Österlund
tel. 073-6410017
Jollegrupp
Vakant
Valberedning
Tore Gustafson
tel. 070-5823966
Valberedning
Roland Malmgren
tel. 0720729757
Revisor
Susanne Nyberg (Sammankallande)
tel. 070-6241590
Revisor
Tomas Messfeldt
tel. 070-5101879