Vår historia

Verksamhetsberättelser
2010

Vid den inre hamnen (Karba) har vi en sjösättningskran med kapacitet att lyfta 10 ton, som främst används för sjö- och landsättning av medlemmarnas båtar, men som även är tillgänglig för utomstående. Kontakta Varvschefen angående tillgång till kranen (se Styrelsen). En mastningskran finns uppställd på Gruvöns Bruks industriområde. Angående tillgång till och användning av denna, kontakta ordföranden (se Styrelse).

Föreningen har en mindre klubblokal på Karba-området, och äger även en klubbstuga belägen på Åsunadaön. På Karba finns också ett antal båthus som ägs av medlemmar i föreningen, samt uppställningsplatser för båtvagnar med och utan båtar.

Sommartid är det klubbkappsegling varje onsdag och Jollegruppen anordnar seglingskurs med Optimistjollar.