Styrelsen

Ordförande: Leif Starck, tel. 070-5333721

Vice ordförande/el- och inköpsansvarig: Tore Gustafson, tel. 070-5823966

Styrelseledamot/Marinaansvarig(kran och uppställning): Lars Myrén, tel. 0555-13548 eller 070-3950155

Styrelseledamot/Depåansvarig(material, vatten och dylikt): Leif Nesset, tel. 0555-10505(hem) eller 0703610974(mobil)

Styrelseledamot/Kassör/Sekreterare: -

Styrelseledamot/Bryggfogde: Peter Nilsson, tel. 070-3389171, e-post: peterinasa@hotmail.com

Sammankallande Klubbstugans aktiviteter: Tore Gustafson, tel. 070-5823966

Säkerhets- och vaktansvarig: Stellan Karlsson, tel. 054-837250(hem), 0702-984600(mobil), 054-691610(arbete)

Bryggansvarig: Rolf Olsson

Suppleant/Parkansvarig: Peter Magnusson, tel. 070-6061384

Under följer de personer som är ansvariga för diverse områden som rör klubbens övriga aktiviteter

Suppleant: Stellan Karlsson, tel. 054-837250(hem), 0702-984600(mobil), 054-691610(arbete)

Seglingskommité: Kjell Stensson, tel. 0533-16542
Seglingskommité: Niklas Österlund, tel. 073-6410017

Jollegrupp: Nicklas Elvin, tel. 0555-61009

Valberedning: Leif Haraldsson
Valberedning: Daniel Nilsson

Revisor: Susanne Nyberg (Sammankallande)
Revisor: Tomas Messfeldt

Miljö/Hemsida: Bernt-Olav Berger

Example frontpage image

Note-to-mind: Hittar du fel på hemsidan, så får du mer än gärna rapportera dem, skicka bara ett mail. //Admin