Viktiga Datum

Datum att hålla reda på 2022

Vårarbetsdag 2022-04-23 9,00

Sommararbetsdag 2022-06-15 18,00

Höstarbetsdag 2022-10-08 9.00

Årsmöte 2022-12-05 18.30