Historia


Example frontpage image

Grums Båtsällskap ( GBS ) bildades 1953 av båtintresserade främst från Grums kommun.Syftet med föreningen är att främja båtlivsverksamhet, vara kontaktorgan för lokala myndigheter samt genom upplysning och information verka för god sjösäkerhet .

Föreningen har ca. 320 medlemmar, och förfogar över ca 260 bryggplatser fördelade på två hamnar, dels vid Karba-området innanför Slottbrosundet, och dels sydöst om E18 i viken mellan vägen och Gruvöns Bruk. Gästbryggplatser för motorbåtar finns vid Karba. Kontakta gärna Bryggfogden för ytterligare upplysningar om bryggplatser, eller för ansökan om bryggplats (se Styrelsen).

Verksamhetsberättelser
2010

Example frontpage image Vid den inre hamnen (Karba) har vi en sjösättningskran med kapacitet att lyfta 10 ton, som främst används för sjö- och landsättning av medlemmarnas båtar, men som även är tillgänglig för utomstående. Kontakta Varvschefen angående tillgång till kranen (se Styrelsen). En mastningskran finns uppställd på Gruvöns Bruks industriområde. Angående tillgång till och användning av denna, kontakta ordföranden (se Styrelse).

Föreningen har en mindre klubblokal på Karba-området, och äger även en klubbstuga belägen på Åsunadaön. På Karba finns också ett antal båthus som ägs av medlemmar i föreningen, samt uppställningsplatser för båtvagnar med och utan båtar.

Example frontpage image Sommartid är det klubbkappsegling varje onsdag och Jollegruppen anordnar seglingskurs med Optimistjollar.Note-to-mind: Hittar du fel på hemsidan, så får du mer än gärna rapportera dem, skicka bara ett mail. //Admin