Avgifter

– Alla priser är per säsong
– Avgifter som faktureras, men som trots påminnelse inte betalas skickas till Kronofogden för indrivning
– Se även information om transport av båt och kranlyft under ”Tjänster”.

Betalning kan numera ske till
Bankgiro 373 – 5347
Swedbank 81562-914504434-4
Swish ANGE NUMMER HÄR

Betalningar från utland:
IBAN: SE60 8000 0815 6291 4504 4344
BIC: SWEDSESS
Ange ALLTID faktura- och medlemsnummer vid betalning av avgifter. 

Medlemskap
- 250 kr/år
Bryggplats
- 425 kr/breddmeter/säsong
Uppställningsplats för båtvagn
- 400 kr/år
Uppställningsplats sommar
- 400 kr/år
Plats i mastskjul
- 100 kr/år
Bryggplats vid ekbryggan
- 425 kr/säsong
Ekuppläggning
- 200 kr/år
Avgift för ej utförd arbetsdag
- 500 kr/år
Avgift för ej utförd bevakning
- 2500 kr/år
Elavgift för båthus
- 200 kr/år
Båtlyft med kran
- 200 kr/lyft för medlemmar, och 400 kr/lyft för icke-medlemmar

Båtar som står tre år på land utan att sjösättas under tiden, debiteras från och med år fyra 1400 kronor per år.

Elavgiften för båthus täcker normal användning av el för underhåll av båt. Annan användning av el skall rapporteras till kassören.
Avgifterna för ej utförd arbetsdag och bevakning faktureras nästföljande år.