Avgifter och betalning- Alla priser är per säsong
- Avgifter som faktureras, men som trots påminnelse inte betalas skickas till Kronofogden för indrivning
- Se även transport av båt och kranlyft

Betalning kan numera ske till
Plusgiro UPPHÖRT
Bankgiro 373 - 5347
Swedbank 81562-914504434-4

Betalningar från utland:
IBAN: SE60 8000 0815 6291 4504 4344
BIC: SWEDSESS
Ange ALLTID faktura- och medlemsnummer vid betalning av avgifter.

Priser för året 2013

Medlemsskap: 250 kr/år

Example frontpage image Bryggplats: 425 kr/breddmeter/säsong

Uppställningsplats för båtvagn: 400 kr/år

Uppställningsplats sommar: 400 kr/år

Plats i mastskjul: 100 kr/år

Bryggplats vid ekbryggan: 425 kr/säsong

Ekuppläggning: 200 kr/år

Avgift för ej utförd arbetsdag: 500 kr/år

Avgift för ej utförd bevakning: 2500 kr/år

Elavgift för båthus: 200 kr/år

Båtlyft med kran: 200 kr/lyft för medlemmar, och 400 kr/lyft för icke-medlemmar

Båtar som står tre år på land utan att sjösättas under tiden, debiteras från och med år fyra 1400 kronor per år.

Elavgiften för båthus täcker normal användning av el för underhåll av båt. Annan användning av el skall rapporteras till kassören.
Avgifterna för ej utförd arbetsdag och bevakning faktureras nästföljande år.Note-to-mind: Hittar du fel på hemsidan, så får du mer än gärna rapportera dem, skicka bara ett mail. //Admin