Årsmötesprotokoll, Stadgar och Regler


Här hittar du våra stadgar och kanske viktigast, våra förhållningsregler. Det du behöver för att läsa filerna är Acrobat Reader.

Härunder hittar du stadgar och regler som vi gärna ser att de följs

Klubbens stadgar som gäller för alla medlemmar

Ordningsregler som gäller på våra områden

Regler för bevakning på området (Bevakning skall ske mellan 1 maj och 1 oktober)

Regler för vinteruppläggning på vårat område

Regler som gäller ute vid vår klubbstuga i Åsunda

Medlemsbevis för Göta Kanal

Note-to-mind: Hittar du fel på hemsidan, så får du mer än gärna rapportera dem, skicka bara ett mail. //Admin