Årsmötesprotokoll


Här kan du hitta protokoll från våra årsmöten.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 revisionsberättelse

2020 protokoll

2020 verksamhetsberättelse