Nyheter!


Toatömning!

Styrelsen hälsar att årsmötesprotokollet från 4 december nu finns ute under Årsmötesprotokoll.flygfoto
Vi önskar också att Ni som har bryggplatser och väljer att avgränsa er plats medelst spännband eller liknande, ser till att dessa band inte är för hårt spända då detta medför onödig dålig belastning på bryggor och pålar.


Svenska Sjö-banner!
Note-to-mind: Hittar du fel på hemsidan, så får du mer än gärna rapportera dem, skicka bara ett mail. //Admin