Nyheter!


Toatömning!


Styrelsen hälsar att toatömningsanläggningen nu är redo, och den ligger vid Bloms bogserbrygga!
flygfoto
Arbetsdagarna i år är som följer:
Vårdagen är lördag 6 maj
Sommarkvällen är onsdag 21 juni
Höstdagen är lördag 30 september
Och så till sist har vi årsmöte måndag 4 december. Vi återkommer med tid och plats.

Styrelsen meddelar att:
Om man funderar på att köpa en större båt än den man har idag bör man kontakta bryggfogden för att säkerställa att det finns möjliga platser för den eventuella nya båten. Vi har begränsat med platser, och stora båtar i synnerhet är svåra att hitta platser till.
Båtar tyngre än 10 ton inte skall lyftas med Sällskapets kran.
Båthusägarna ska röja gräs och sly framför sina skjul(räknas inte som arbetsdag).
Om man inte utnyttjar sin båtplats under tre år på rad så återgår platsen till Båtsällskapet på grund av att vi har viss platsbrist.


Svenska Sjö-banner!
Note-to-mind: Hittar du fel på hemsidan, så får du mer än gärna rapportera dem, skicka bara ett mail. //Admin